Er bestaan een aantal wetten die cliënten en hun ouders beschermen en die Praktijk Gunst opvolgt:
– De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
– De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
– De Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
– De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
– De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari zijn alle (generalistische basis- en specialistische) GGZ-aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut wordt getoond hoe Praktijk Gunst kwalitatief goede zorg levert. Hiermee wordt gewaarborgd dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Middels het kwaliteitsstatuut bevordert Praktijk Gunst gepaste zorg. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is hier terug te vinden: kwaliteitsstatuut GGZ Praktijk Gunst.