Behandeling

Een behandeling is effectief wanneer cliënt en ouders actief betrokken zijn. Dit houdt in dat er sprake is van inzet tijdens de behandelsessies, maar ook dat er wordt geoefend met de aangereikte handvatten in de daarvoor bestemde situatie(s). Medewerking en het opvolgen van adviezen vallen hier ook onder. Dit kan van toepassing zijn in de thuissituatie, op school en/of werk en in het contact met leeftijdsgenoten. Een cliënt boekt sneller vooruitgang wanneer er sprake is van een actieve betrokkenheid.

Er wordt verwacht dat de (ouder van de) cliënt de behandelaar goed op de hoogte stelt van de benodigde informatie ten aanzien van de hulpvraag. Hierbij kan gedacht worden aan volledige en eerlijke informatie, zodat de behandelaar het best in staat is tot het verlenen van zorg. De (ouder van de) cliënt heeft andersom ook recht op informatie in begrijpelijke taal over de problematiek en de (gevolgen en risico’s van de) behandeling. Indien gewenst en noodzakelijk kan informatie naast mondeling ook schriftelijk worden aangereikt.

Er wordt een behandelplan opgesteld voor de cliënt met de behandeldoelen en -methodieken die (verwacht) ingezet (te) worden. Er wordt naar gestreefd om dit behandelplan voor de derde behandelsessie overgedragen te hebben naar de (ouder van de) cliënt. Van de (ouder van de) cliënt wordt verwacht dat zij dit plan bij goedkeuring ondertekenen en één exemplaar spoedig te retourneren naar de behandelaar.

Dossier

Van elke cliënt wordt een dossier opgemaakt (deels op papier en deels digitaal). Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot de cliënt en diens behandeling. De (ouder van de) cliënt kan dit dossier desgevraagd inzien, afhankelijk van de leeftijd van de cliënt. Het is tevens mogelijk om informatie uit het dossier op te vragen voor eigen administratie. Kosten hiervoor komen voor rekening van de (ouder van de) cliënt. Hierop zijn de regels volgens de AVG van toepassing.

Brengen/halen

Wanneer een minderjarige cliënt wordt gehaald/gebracht door een voor de behandelaar onbekend persoon, geef dit dan tijdig door aan de behandelaar zodat zij op de hoogte is.

Afmelden

Wanneer de cliënt niet naar de afspraak kan komen, dient dit uiterlijk 24 uur voor de sessie te worden aangegeven per telefoon of e-mail. Voor afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, geldt het no show beleid  van Praktijk Gunst.

Bereikbaarheid

Indien er contact is gewenst met de behandelaar kan dit zowel telefonisch als per e-mail met Edris Gunst (06 40210436, edris@praktijkgunst.nl) of Joline Martens (06 57124648, joline@praktijkgunst.nl). Indien er sprake is van vragen omtrent facturatie en declaratie, kan er een e-mail worden gestuurd aan Jorne Evers (jorne@praktijkgunst.nl). Er wordt naar gestreefd zo spoedig mogelijk uw bericht te beantwoorden.

Klachten

Indien de (ouder van de) cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de behandelaar, kan hij/zij dit aangeven bij de desbetreffende behandelaar. Er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen, maar indien dit niet lukt, zijn hier de spelregels terug te lezen omtrent contact met het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.