Praktijk Gunst heeft momenteel een wachtlijst; . 
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en z.s.m. een intakegesprek in te plannen.