Praktijk Gunst heeft momenteel een wachtlijst; vanaf medio april/begin mei kunnen nieuwe behandelingen worden gestart. 
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en z.s.m. een intakegesprek in te plannen.