Praktijk Gunst heeft momenteel geen wachtlijst; vanaf medio augustus/begin september kunnen nieuwe behandelingen worden gestart. 
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en een intakegesprek in te plannen.