Praktijk Gunst heeft momenteel een wachtlijst; op dit moment is de caseload van beide behandelaren vol. Cliënten kunnen wel binnen een aantal weken op intakegesprek komen; vanaf medio augustus/begin september kunnen behandelingen weer worden opgestart. 
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en een intakegesprek in te plannen.