Praktijk Gunst heeft momenteel een wachtlijst*.

Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een week telefonisch contact te hebben opgenomen om vervolgens zo snel mogelijk een intake te kunnen plannen. Aan de hand van dit gesprek word de zorgbehoefte ingeschat. Na deze inschatting wordt bekeken of Praktijk Gunst de aangewezen plek is voor de zorgbehoefte en wanneer er kan worden gestart* met het behandeltraject.

Een intake wordt dan z.s.m. gepland, behandeltrajecten van nieuwe aanmeldingen starten veelal binnen +-9 (werk-) weken* na aanmelding.

*Bij meer complexe problematiek, of bij specifieke hulpvragen (zoals specifieke behandelaar, behandeltijdstip of -methode) kan het langer dan gebruikelijk duren voordat een cliënt kan starten. Dit zal dan tijdig worden gecommuniceerd”