Praktijk Gunst heeft momenteel geen wachtlijst. 
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en z.s.m. een intakegesprek in te plannen. Starten met de behandeling kan momenteel in april.