Praktijk Gunst heeft momenteel geen wachtlijst.
Er wordt naar gestreefd om bij aanmelding binnen een aantal dagen telefonisch contact te hebben opgenomen en een intakegesprek in te plannen.