Kinderen en jeugdigen (van 4 t/m 15 jaar) kunnen bij Praktijk Gunst terecht voor diverse problemen/hulpvragen:

  • Ontwikkelingsproblematiek (of vermoedens hiervan), zoals AD(H)D en autismespectrumstoornissen
  • Sociaal-emotionele problemen, zoals angsten, depressie/somberheid, sociale problemen, emotieregulatieproblemen (bv. snel boos worden of hier niet goed mee kunnen omgaan)
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierpijn en andere lichamelijke symptomen zonder duidelijke medische oorzaak (Somatisch-symptoomstoornis (voorheen bekend als somatisatiestoornis))
  • Problemen op school en bij schoolverzuim
  • Onderzoek naar (vermoedens van) één van bovenstaande problemen

Jongeren (van 16 tot 18 jaar) kunnen zichzelf aanmelden en worden geholpen bij bovengenoemde problemen, maar ook wanneer er zorgen zijn over bijvoorbeeld de identiteits- of persoonlijkheidsontwikkeling

Ouders/opvoeders van kinderen of adolescenten kunnen tenslotte ook terecht voor hulp. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Opvoedingsproblemen of vragen over hoe om te gaan met bepaald gedrag
  • Zorgen over de ouder-kind interactie en onderlinge relatie