Vergoeding Jeugdzorg Tilburg

Sinds januari 2015 wordt de zorg voor personen jonger dan 18 jaar vergoed door de gemeenten. Voor vergoeding van de behandeling, is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts of van de Toegang.

Praktijk Gunst heeft vanaf 1 januari 2023 weer een overeenkomst met de gemeente Tilburg. Indien de cliënt hier woonachtig is  en zich aanmeldt wordt de zorg, na goedkeuring van de gemeente, door de gemeente direct en volledig vergoed aan Praktijk Gunst. 

Vergoeding  Jongvolwassenen

De behandeling van jongvolwassenen vanaf 18 jaar, wordt vergoed vanuit de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Praktijk Gunst hanteert een behandeltarief van €120,- per sessie. (conform de maximumtarieven voor GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA) 

Gecontracteerde verzekeraars

Praktijk Gunst heeft met een beperkt aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Namelijk:

 • DSW
 • InTwente
 • Stand Holland
 • VGZ (vanaf 1-1-2024)
 • VGZ Bewust (vanaf 1-1-2024)
 • Univé (vanaf 1-1-2024)
 • UMC (vanaf 1-1-2024)
 • IZZ (vanaf 1-1-2024)
 • IZA (vanaf 1-1-2024)
 • ZEKUR (vanaf 1-1-2024)
 • Zilveren Kruis (vanaf 1-1-2024)
 • Zilveren Kruis ZieZo (vanaf 1-1-2024)
 • FBTO (vanaf 1-1-2024)
 • Interpolis (vanaf 1-1-2024)
 • De Friesland (vanaf 1-1-2024)
 • De Christelijke zorgverzekeraar (vanaf 1-1-2024)
 • United Consumers VGZ (vanaf 1-1-2024)

Indien een volwassen cliënt verzekerd is bij één van bovenstaande verzekeraars, worden de kosten volledig vergoed door de verzekeraar. Praktijk Gunst gedeclareerd in dat geval de gemaakte kosten direct bij de zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico van € 385,- per jaar. 

Neem contact op met jouw zorgverzekeraar als je meer wilt weten over de vergoedingen waarvoor je in aanmerking komt.

 

Contract vrij

Praktijk Gunst werkt deels contract-vrij; dit wil zeggen dat er een beperkt aantal contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars.

Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met de cliënt te blijven bepalen hoe een behandeltraject verloopt. De aandacht kan hierbij gericht blijven op de kwaliteit van de zorg en niet op de administratie. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kun je meer lezen over de afwegingen van psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Aan het einde van elke maand wordt een factuur opgemaakt op basis van het behandeltarief á €120,- welke je zelf bij de verzekeringsmaatschappij kunt indienen. Het openstaande bedrag op de factuur dien je zelf over te maken naar Praktijk Gunst.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en -polis ontvang je een vergoeding van de zorgverzekeraar.  Bij een restitutiepolis wordt de factuur vrijwel altijd volledig vergoed en bij een naturapolis voor gemiddeld 75%. Houd hierbij natuurlijk wel rekening met het eigen risico van € 385,- per jaar welke de verzekeraar kan inhouden op de vergoeding.

In dit overzicht vind je de zorgverzekeringen waarbij je al dan niet een maximale vergoeding kunt krijgen.

 

Particuliere en Onvergoede Zorg

Indien (de ouder van) de cliënt de zorg zelf wil financieren, of wanneer er geen sprake is van een vergoeding door de gemeente of zorgverzekering, dan wordt er een tarief van €120,- per behandeling in rekening gebracht. Facturatie geschiedt één keer per maand. 

 

No-Show

Wanneer een cliënt verhinderd is om naar een afspraak te komen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven. Zo niet, dan wordt bij de eerste keer het no-show tarief van €60,00 bij de (ouders van de) cliënt in rekening gebracht. Na de eerste keer zal het no-show tarief het reguliere tarief bedragen (€120,-). No-shows worden niet vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars.

Meer informatie over het no-show beleid van Praktijk Gunst vind je hier.