Vergoeding Jeugdzorg

Sinds januari 2015 wordt de zorg voor personen jonger dan 18 jaar vergoed door de gemeentes. Voor vergoeding van de behandeling, is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts of van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Praktijk Gunst heeft een overeenkomst met de zorgregio Hart van Brabant. Indien de cliënt woonachtig is in een van onderstaande gemeentes wordt de zorg dan ook volledig vergoed:

  • Tilburg
  • Goirle
  • Oisterwijk
  • Gilze en Rijen
  • Hilvarenbeek
  • Dongen
  • Loon op Zand
  • Waalwijk
  • Heusden

Na goedkeuring van de gemeente waarin de cliënt woonachtig/ingeschreven is, wordt de zorg door de gemeentes direct vergoed/betaald aan Praktijk Gunst. 

 

Vergoeding  (Jong)volwassenen

De behandeling van (jong)volwassenen vanaf 18 jaar, wordt vergoed vanuit de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Praktijk Gunst werkt contract-vrij; dit wil zeggen dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met de cliënt te blijven bepalen hoe een behandeltraject verloopt. De aandacht kan hierbij gericht blijven op de kwaliteit van de zorg en niet op de administratie. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kun je meer lezen over de afwegingen van psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

Voor de sessies in de eerste maand (in overleg wordt het exacte aantal bepaald) wordt een factuur opgemaakt op basis van het uurtarief van €104,- (conform de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA). De deelfactuur die hiervan wordt opgemaakt kun je nog niet declareren bij de verzekering; dit kan pas met de eindfactuur. 

Na afloop van de behandeling ontvang je de eindfactuur, welke je zelf bij de verzekeringsmaatschappij kunt indienen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en -polis ontvang je een vergoeding van de zorgverzekeraar.  Bij een restitutiepolis wordt de factuur vrijwel altijd volledig vergoed en bij een naturapolis voor gemiddeld 75%. Houdt hierbij natuurlijk wel rekening met het eigen risico van €385 voor 2020. In dit overzicht vind je de zorgverzekeringen waarbij je al dan niet een maximale vergoeding kunt krijgen.

Het openstaande bedrag op de eindafrekening dien je, nadat de vergoeding van de zorgverzekeraar is ontvangen, zelf over te maken naar Praktijk Gunst.

 

Particuliere- en Onvergoede Zorg

Indien (de ouders van) de cliënt de zorg zelf wil financieren, of wanneer er geen sprake is van een vergoeding door de gemeente of zorgverzekering, dan wordt er een tarief van €104,- per behandeling in rekening gebracht. Facturatie geschiedt één keer per maand. 

 

No-Show

Wanneer een cliënt verhinderd is om naar een afspraak te komen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven. Zo niet, dan wordt bij de eerste keer het no-show tarief van €52,50 bij de (ouders van de) cliënt in rekening gebracht. Na de eerste keer zal het no-show tarief het reguliere tarief bedragen (€104,-). No-show’s worden niet vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars.

Meer informatie over het no-show beleid van Praktijk Gunst vind je hier.