Wanneer een cliënt verhinderd is om naar een afspraak te komen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven bij de behandelaar. Zo niet, dan wordt de eerste keer het no-show tarief van €60,- bij de (ouders van de) cliënt in rekening gebracht. Na de eerste keer zal het no-show tarief het reguliere tarief bedragen (€120,-).

Praktijk Gunst hanteert dit no-show beleid, omdat de sessies door de behandelaar worden voorbereid. Ook wordt voor de afspraak ruimte in de agenda gemaakt, waardoor op het ingeplande tijdstip geen ander cliënt kan worden geholpen.

Praktijk Gunst belast de kosten van een no-show door aan de (ouders/verzorger van) cliënt en niet aan gemeente (Jeugdwet) of zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet). Deze keuze is gemaakt omdat Praktijk Gunst van mening is dat deze (semi-) publieke gelden niet gebruikt moeten worden voor kosten ten gevolge van nalatigheid van cliënt en/of ouders/verzorgers.

Bij (aantoonbare) overmacht maakt Praktijk Gunst natuurlijk een uitzondering op dit no-show beleid.