Praktijk Gunst is een kleinschalige praktijk voor psychologische behandeling
van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders.

Voor wie?

    • Als kind of jongvolwassene kun je hier terecht als je niet lekker in je vel zit, of wanneer je last hebt van onzekerheid of angsten… Maar ook wanneer je je somber voelt, snel boos wordt, of last hebt van concentratieproblemen.
    Ook ouders en opvoeders kunnen hier terecht. Zoals wanneer je op zoek bent naar handvatten in het omgaan met je kind of puber, of wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en/of het gedrag van je kind.

Door wie?

    • Edris Gunst is GZ psycholoog en gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken.

Edris voert op maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag  intakes en behandelingen uit. Op maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen worden daarnaast intakes en behandelingen uitgevoerd door collega Joline Martens onder de regie van Edris Gunst.

Visie

Praktijk Gunst heeft het streven om laagdrempelig en aan alle kinderen, jeugdigen, adolescenten en hun ouders/opvoeders hulp te bieden.

Ieder persoon en elk gezin kent sterkten en zwakten; de kwaliteiten worden gedurende de behandeling benadrukt, terwijl de minder sterke kanten van het individu en het gezin waar mogelijk worden versterkt dan wel ontwikkeld.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal: Praktijk Gunst gaat vraaggericht te werk, waarbij mogelijk dieperliggende problematiek in het oog wordt gehouden. Indien hiervan sprake is, zal in overeenstemming met de cliënt en/of ouders worden bepaald of en hoe dit aangepakt kan worden gedurende de behandeling.

Tenslotte is het uitgangspunt om systeemgericht te werken: een kind functioneert binnen diens omgeving (ofwel systeem), zoals het gezin, school en eventuele andere belangrijke derden. Praktijk Gunst waarborgt een nauwe samenwerking met het  gehele systeem.

Direct aanmelden