Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie waarbij iemand leert om met problemen om te gaan, door middel van kijken naar het verband tussen denken, voelen en doen. Zo hebben kinderen, jongeren en adolescenten met problemen vaak manieren van denken die hen niet verder helpen, zoals:
– Verwachten dat dingen verkeerd gaan
– Zich zorgen maken over wat is gebeurd of wat er kan gebeuren
– Eerder opmerken wat niet in orde is in plaats van wat wel goed is
– Zeer kritisch zijn over wat ze zelf doen
– Kleine dingen tot grote dingen ‘opblazen’
Met behulp van CGT leert iemand welke gedachten en gevoelens hij/zij heeft, welk verband er bestaat tussen wat iemand denkt, voelt en doet, welke andere manieren van denken er zijn, hoe iemand nare gevoelens onder controle krijgt en hoe problemen onder ogen te zien en overwinnen.