Recht op dossier inzage
Van elke cliënt wordt een dossier bijgehouden, waarin alle gegevens staan met betrekking tot de behandeling. Het dossier kan door de (ouder(s) van de) cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk in de gelegenheid wordt gebracht het dossier in te zien. Op de hulpverlener na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij daar toestemming voor wordt gegeven door de (ouder(s) van de) cliënt. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier nog tien jaar bewaard. Indien de cliënt wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, kan dit schriftelijk worden aangevraagd.

Recht op bescherming van privacy
Cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het cliëntendossier wordt in een afgesloten ruimte bewaart. Alleen de GZ-psycholoog en/of orthopedagoog die de cliënt behandelt heeft inzage in de dossiergegevens welke betrekking hebben op de behandeling. Deze mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.