Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor kinderen, jongeren en adolescenten die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (trauma). Hierbij kan gedacht worden aan een ongeluk, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep inwerken in het leven van mensen en kunnen zich soms ontwikkelen tot psychische klachten. Voorbeelden hiervan zijn herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, zoals angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Maar ook schrik- en vermijdingsreacties. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dan wordt het verwerkingsproces opgestart, waarbij het kind/de jongere de gebeurtenis opnieuw voor de geest dient te halen. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus, zoals de hand van de therapeut, een lichtje op een lichtbalk, of geluiden via een koptelefoon. EMDR zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest en waardoor het steeds gemakkelijker wordt om eraan terug te denken. Hierdoor krijgt de schokkende ervaring steeds meer een plekje.