Praktijk Gunst vindt het belangrijk dat cliënten (en hun ouders) tevreden zijn over de geboden hulpverlening. Hiervoor wordt onder andere gezorgd door middel van het periodiek evalueren van de behandeling middels een evaluatiegesprek. De behandeldoelen worden doorgesproken en de (ouder van de) cliënt wordt in de gelegenheid gesteld zich te uiten over de voortgang van de behandeling en de geboden hulp. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een evaluatieverslag en tevens (bij afronding van het traject) gecommuniceerd naar de verwijzer.

Bij afronding van een behandeltraject, krijgt de (ouder van de) cliënt tevens de uitnodiging om een beoordeling te plaatsen over de geboden hulpverlening door Praktijk Gunst. Op deze manier kunnen zowel positieve punten als punten ter verbetering worden aangegeven. Deze zijn vervolgens (ongecensureerd) in te zien op de website. Daarnaast wordt gevraagd om de GGZ thermometer in te vullen, welke een indicatie geeft van hoe de (ouder van de) cliënt het behandeltraject heeft ervaren.

Wanneer een cliënt en/of diens ouder ontevreden is, kan diens ongenoegen of klacht worden geuit bij de behandelaar. In gesprek wordt getracht voor  een oplossing te zorgen die naar tevredenheid is van de (ouder van de) cliënt. Indien dit niet lukt, is het mogelijk om hiervoor contact op te nemen met het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, waarbij Praktijk Gunst is ingeschreven. De ‘spelregels’ bij onvrede of een klacht zijn hier terug te vinden.