Kinderpsycholoog Edris Gunst

Ik ben GZ-psycholoog en gespecialiseerd in het diagnosticeren, maar bovenal het behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Momenteel ben ik werkzaam bij Praktijk Gunst op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

In 2007 ben ik afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg en daarop aansluitend als GZ psycholoog bij de RINO Rotterdam. Sinds 2007 ben ik werkzaam in het werkveld jeugd(hulpverlening). Zo ben ik begonnen als pedagogisch medewerker en daarnaast ook zelfstandig werkzaam geweest als gezinsbegeleider. Sindsdien ben ik werkzaam als kinderpsycholoog en vervolgens GZ psycholoog (geweest) binnen een GGZ instelling. Hier voer ik werkzaamheden uit op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren (en ouders/opvoeders) met betrekking tot emotieregulatie, ADHD, autismespectrumstoornissen, faalangst, rouwverwerking, depressie, etc. 

Kwalificaties:

  • BIG-geregistreerd GZ psycholoog (BIG nr 89923930625)
  • Kinder- en jeugdpsycholoog (Bachelor of Science, BSc. en Master of Science, MSc.)
  • EMDR therapeut voor kinderen en adolescenten
  • ACT behandelaar

Contact: 06 40210436 of edris@praktijkgunst.nl

Orthopedagoog Joline Martens

Ik ben op maandagen en dinsdagen werkzaam binnen Praktijk Gunst. Dit doe ik met veel genoegen en plezier! Ik ben afgestudeerd als pedagoog en ik ben vervolgens de master orthopedagogiek gaan volgen. Ik heb een aantal jaar op een behandelgroep voor jonge kinderen gestaan. Naast de werkzaamheden bij praktijk Gunst werk ik sinds 2016 bij een GGZ instelling voor kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Ik heb ervaring in het geven van individuele behandelingen, ouderbegeleiding, groepsbehandelingen en diagnostiek. Ondertussen heb ik mij gespecialiseerd in het bieden van thuisbehandeling waarbij ik samen met ouders en kinderen kijk ik naar wat goed gaat in de thuissituatie en zorgen we er samen voor dat de transfer van de praktijk naar thuis goed verloopt. 

Ik kijk er naar uit om de kinderen, jongeren en hun ouders in Praktijk Gunst te mogen ontvangen. Ik streef ernaar om samen te zoeken naar wat de kwaliteiten zijn, wat de uitdagingen zijn en wat er nodig is op dat moment. Het doel van de behandelgesprekken is voor mij dat kinderen en ouders aan het eind van het traject de deur uitlopen en zeggen ”het is goed genoeg, we kunnen samen weer verder!” Net dát stapje in die juiste richting, wil ik samen zetten. 

Contact: 06 57124638 of joline@praktijkgunst.nl