Er is sprake van ‘crisis’ wanneer iemand vanwege zijn of haar psychiatrische problemen gevaar loopt of gevaar veroorzaakt als deze persoon niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur wordt behandeld.
Praktijk Gunst heeft geen crisisdienst.
Heb je behoefte aan acute hulp, omdat er sprake is van gevaar voor eigen leven, voor de cliënt en/of voor een dierbare gerelateerd aan de cliënt, dan kun je contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost of met de crisisdienst van de GGZ.