Bij Praktijk Gunst werken we met een breed scala aan behandelmethoden; ook kun je bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Naast onze directe dienstverlening aan kinderen en jongeren, bieden we ook supervisie aan professionals (in opleiding).

Behandeling

Praktijk Gunst is gespecialiseerd in het bieden van behandelingen die aansluiten bij de unieke behoeften van elk kind of elke tiener. We werken samen met kinderen en jongeren die worstelen met verschillende problemen, zoals angst, depressie, gedragsproblemen, trauma’s, ADHD en autismespectrum stoornissen. Onze methoden zijn evidence-based, waarbij we gebruik maken van verschillende therapeutische technieken.

Lees meer over ons behandelaanbod

Onderzoek

Praktijk Gunst biedt ook psychodiagnostisch onderzoek aan. Onze deskundige psychologen voeren onderzoek uit om kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers te helpen bij het verkrijgen van een beter begrip van hun cognitieve, sociaal-emotionele en gedragsmatige vaardigheden. Dit kan het volgende omvatten: onderzoek naar het intellectueel functioneren, neurocognitieve of sociaal-emotionele vaardigheden en en meer. Onderzoek kan helpen bij het identificeren van eventuele onderliggende problematiek, welk vervolgens doorvertaald kan worden in een beter passend behandelplan om zo betere zorg op maat te kunnen bieden.

Lees meer over onze onderzoeksmogelijkheden

Supervisie

Naast onze directe hulpverlening aan kinderen en jongeren, bieden Edris Gunst ook supervisie aan professionals (in opleiding). Als erkend supervisor deelt ze graag haar kennis en expertise met orthopedagogen en kinderpsychologen (in opleiding) om hen te begeleiden in hun professionele groei en ontwikkeling. Edris biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin supervisie plaatsvindt, waarbij zorg wordt gedragen voor kwalitatieve zelfreflectie en begeleiding bij complexe casussen, professionele vaardigheden en ethische overwegingen.

Lees meer over supervisie van Edris Gunst

Bij Praktijk Gunst staat het welzijn van kinderen en jongeren centraal. Elk kind is uniek en daarom wordt gestreefd naar persoonlijke zorg op maat. Onze professionals  zijn hoogopgeleid en hebben ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders en andere betrokken partijen zoals scholen.