Kinderen, jongeren en adolescenten met een diagnose (zoals AD(H)D, autisme, depressie, angststoornis, etc.) kunnen in het dagelijks leven last hebben van moeilijkheden. Soms voelen zij zich ‘anders’ en hebben zij allerlei vragen over zichzelf en over hun diagnose. Juist kinderen en jongeren die zelf ervaren anders te zijn dan anderen, kunnen hier veel aan hebben! Door psycho-educatie is het mogelijk dat het kind/de jongere meer leert over zichzelf, de diagnose en hoe hiermee om te gaan. Naast dat iemand meer inzicht krijgt in de diagnose leert het kind/de jongere welke mogelijkheden en beperkingen hierbij kunnen horen. Hij/zij wordt zich bewust van zijn/haar sterke en minder sterke kanten en staat stil bij hoe om te gaan met beperkingen.

Psycho-educatie wordt daarnaast ook aangeboden aan de ouders van de cliënt, zodat zij weten hoe zij het beste kunnen omgaan met de bijbehorende moeilijkheden thuis en in de opvoeding.