Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die problemen hebben met, of zich zorgen maken over hun kind. Deze wordt (meestal) aansluitend op behandeling van het kind ingezet om de rol van de ouder(s) te versterken. Echter indien er sprake is van een jong kind (bijvoorbeeld van 4 of 5 jaar), kan ook ouderbegeleiding in de vorm, ofwel mediatietherapie worden ingezet om op deze manier het kind te ‘behandelen’. De oudergesprekken richten zich onder meer op inzicht krijgen in de problemen van het kind (psycho-educatie), opvoedingsondersteuning en ondersteuning bij het verwerken en accepteren van de problematiek. Wanneer er een diagnose is gesteld, roept dit bij ouders vaak vragen op. Daarnaast kunnen problemen van kinderen ervoor zorgen dat er veel gevraagd wordt van ouders in de opvoeding en dat zij zich afvragen hoe zij hun kind het beste kunnen helpen. Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die gevoerd worden met de therapeut die de deskundigheid heeft om ouders van kinderen en jongeren met psychische problemen te behandelen en ondersteunen. De therapeut kan ouders steunen en begeleiden bij alle vragen over het ouderschap, opvoeden en de psychische klachten van hun zoon of dochter. Tijdens ouderbegeleiding, kunnen vragen en zorgen die de ouder heeft worden besproken en er kan aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen (ex-)partners. Afhankelijk van de vragen en behoeften van de ouder(s), kan de therapeut ondersteunen, adviseren en de ouder(s) leren over de gestelde diagnose van hun kind/jongere.