Onderdelen van spel wordt ingezet wanneer een kind is gestagneerd in diens ontwikkeling en wanneer therapie middels praten weinig passend is bij de cliënt. Middels deze vorm kan de ontwikkeling weer op gang gebracht worden. Het geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor hij/zij emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerken. Er is alle aandacht voor het kind en de therapeut bouwt met hem/haar een vertrouwensrelatie op. Het kind wordt gevolgd in het spel, de therapeut brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee.