PraktijkGunst.nl gebruikt cookies

Wanneer je PraktijkGunst.nl bezoekt met je computer, tablet, of smartphone worden er cookies geplaatst.
Een cookie is een klein tekstbestand dat je browser ontvangt en opslaat. PraktijkGunst.nl plaatst cookies om te onderzoeken hoe praktijkgunst.nl wordt gebruikt. Aan de hand hiervan kunnen wij de website verbeteren zodat je steeds beter kunt vinden wat je zoekt.

 

Welke cookies worden geplaatst door praktijkgunst.nl?

PraktijkGunst.nl gebruikt cookies waarmee wij het gebruik van de website meten. (analytics cookies)
Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Het gebruik van de website wordt gemeten met Google Analytics.

We meten bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er op onze website komen, welke pagina’s ze bekijken en waar ze op klikken. Van de verzamelde gegevens worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in het gebruik van de website. Met die informatie kunnen we de inhoud, de vorm en de structuur van de website blijven verbeteren. De cookies slaan geen persoonlijke informatie op, zijn anoniem en kunnen niet herleid worden naar personen.